Kedves Szülők!
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy iskolánk 
Napfény Alapítványának számlájára 2017-ben 96.778-Ft érkezett az adó 1 % felajánlásokból. 
Nagy tisztelettel köszönjük mindazoknak, akik iskolánk tanulóinak javára ajánlották fel e támogatást.
 
Süle Miklósné
kuratórium elnök
 
 
 
 
 
 
 
 

 Napfény Alapítvány 

 Az alakuló ülésen Zanati Margit munkája elismeréseként kitüntetést vehetett át.Köszönjük önzetlen munkáját!
Újjáalakulás: 2015. március 04.
Kuratórium elnöke: Süle Miklósné tagintézmény-vezető
Tagjai: Czibók Attiláné tanítónő
           Mándli János Pecöl Község Polgármestere
Az alapítvány adószáma: 18887031-1-18
Számlaszám: 11747037-20016344