Tájékoztató nap

2016.02.17 12:49

Az állami fenntartású iskolákban a 2013/2014. tanévtől új tantárgyként, felmenő rendszerben került bevezetésre az erkölcstan/hit-és erkölcstan tantárgy. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az egyházi jogi személyeknek lehetőséget kell biztosítanunk, hogy a szülőket tájékoztassák arról-igény esetén-, hogy a hit-és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg a 2016/2017. tanévben.

Iskolánkban a tájékoztató szülői értekezlet időpontja:2016. március 02. (szerda) 16:00 óra.

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!