Tájékoztató nap

2015.02.19 18:00

Az állami fenntartású iskolákban a 2013/2014. tanévtől új tantárgyként , felmenő rendszerben került bevezetésre az erkölcstan/hit-és erkölcstan tantárgy.A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az egyházi jogi személyeknek lehetőséget kell biztosítanunk, hogy a szülőket tájékoztathassák arról -igény esetén- , hogy a hit-és erkölcsoktatást milyen módon szervezik meg a 2015/2016. tanévben. 

Iskolánkban a tájékoztató szülői értekezlet időpontja:2015. március 04.(szerda) 17:00 óra

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket.